Privacyverklaring

Met ingang van 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Het doel van deze verordening is het beschermen van persoonsgegevens. Babette Bremer Yoga neemt jouw privacy zeer serieus en zal jouw informatie op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Je gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld zoals de wet aan ons voorschrijft. Dit betekent o.a. dat:

  • duidelijk wordt vermeld voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • de verzameling van persoonsgegevens wordt beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden;
  • jou eerst wordt gevraagd om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
  • passende beveiligingsmaatregelen worden genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen;
  • jouw recht wordt gerespecteerd om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen

Over welke persoonsgegevens gaat het precies?

Doordat je bij Babette Bremer Yoga bent ingeschreven worden de door jou verstrekte gegevens verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

Waarom worden die gegevens opgevraagd?

Om contact met jou op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Om je indien nodig te informeren over de vakanties of afwezigheid van de docent, wijzigingen in het aanbod of het afhandelen van jouw betaling.

Wat gebeurt er niet met je gegevens?

Je gegevens worden niet gedeeld met, of verkocht aan, anderen en niet gebruikt voor geautomatiseerde verwerkingen.

Worden je gegevens met derden gedeeld?

In beginsel niet, maar op grond van wet- of regelgeving kan Babette Bremer Yoga verplicht zijn jouw persoonsgegeven aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de belastingdienst daarom verzoekt.

Zijn je gegevens goed beveiligd?

Babette Bremer Yoga neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?

Niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet betekent dit dat de gegevens van bestaande klanten niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk is. De wettelijke bewaartermijn voor ondernemers wordt gehanteerd.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen, neem dan contact op met: Babette Bremer Yoga
Fellowshiplaan 67
2631 ML Nootdorp
KvK 72466588
www.babettebremeryoga.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Daarnaast kun je ook altijd indien nodig contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming, te weten Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.