Algemene voorwaarden

Bij verhindering voor de yogales (door ziekte, vakantie of andere reden) graag tijdig een bericht geven aan de docent, tenzij anders is overeengekomen.

Voor lessen op de locatie van het Haags Yogacentrum geldt dat de gemiste les op een ander uur bij het Haags Yogacentrum (bij dezelfde of een andere docent) kan worden ingehaald mits er plaats is en binnen een termijn van max. 6 weken. Neem hiervoor vooraf contact op met de desbetreffende docent. Eveneens kan een les binnen 6 weken worden ingehaald door deelname aan een online les van Babette Bremer Yoga.

Voor lessen op de locatie van CulturA & Zo geldt dat de gemiste les op een ander uur van Babette Bremer Yoga op de locatie van CulturA & Zo kan worden ingehaald mits er plaats is en binnen een termijn van max. 6 weken. Neem hiervoor vooraf contact op met Babette Bremer Yoga. Eveneens kan een les binnen 6 weken worden ingehaald door deelname aan een online les van Babette Bremer Yoga.

Babette Bremer Yoga behoudt zich het recht voor om vanwege ziekte of onvoorziene omstandigheden een les te laten vervallen; het reeds voldane lesgeld wordt dan geretourneerd of verrekend.

Het deelnemen aan een yogales van Babette Bremer Yoga is geheel op eigen risico. Babette Bremer Yoga kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke blessures, ongevallen of materiële schade die al dan niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met deelname aan de yogales(sen). Het is raadzaam de docent over eventuele (medische) klachten te informeren.

Wanneer je onverhoopt de lessen (tijdelijk) moet staken vindt er geen lesgeldrestitutie plaats.

Het lesgeld voor de nieuwe maand/het nieuwe kwartaal dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. Het lesgeld dient uiterlijk de 1e van de nieuwe maand/het nieuwe kwartaal te worden voldaan. Strippenkaarten worden voorafgaande aan de les aangeschaft.

Door inschrijving reserveer je een plaats voor de betreffende dag en het betreffend tijdstip. Bij verzuim wegens vakantie of ziekte is altijd lesgeld verschuldigd. Er vindt geen restitutie plaats.

Inschrijving is voor onbepaalde tijd. Opzegging van deelname dient een maand voorafgaande aan het nieuwe kwartaal/de nieuwe maand schriftelijk te worden gedaan.

In bijzondere omstandigheden kan Babette Bremer Yoga besluiten van het voorgaande af te wijken.

Corona Protocol (protocol COVID 19-maatregelen)

Algemeen

Veiligheid van cursisten en docenten staat voorop. Dat is het uitgangspunt van dit protocol.
Uitgegaan wordt van ieders bereidheid om de regels te volgen en zodoende zo goed mogelijk bij te dragen aan het voorkomen van verdere verspreiding van het coronavirus.
1. De RIVM-richtlijnen gelden voor alle Nederlanders (rijksoverheid.nl). Dat betekent: kom niet naar de yogales als je verkoudheidsklachten hebt of een huisgenoot hebt die ziek is.
2. Houd 1,5 meter afstand aan in de gang(en) en in de yogaruimte. Geef elkaar de ruimte.
3. Deurklinken, kranen, toiletten worden extra schoongehouden.
4. Alle ruimtes worden zoveel mogelijk extra geventileerd.
5. De docent is verplicht een registratie bij te houden van deelnemers. (dit kan zo nodig worden gebruikt voor contactopsporing mochten zich gevallen van Covid-19 voordoen).

Informatie voor cursisten

6. Neem je eigen yogamat mee en eventuele andere attributen die je nodig hebt voor je yogabeoefening. Onze handdoeken en dekentjes mogen tijdelijk niet gebruikt worden. Neem ook een eigen kussentje mee. Dit is ook voor je eigen hygiëne.
7. Kom bij voorkeur naar de yogales in je yogakleding; houd er rekening mee dat de kleedkamers gesloten (kunnen) zijn.
8. In de yogaruimte loop je naar een vrije plek, zover mogelijk van de ingang. Je sluit dus aan bij de vorige cursist. De plaatsen dicht bij de ingang worden als laatste gevuld en als eerste weer verlaten na afloop van de les.
9. Na afloop van de les verlaten we weer 1 voor 1 de ruimte via de omgekeerde volgorde. (kleedkamer, gang).
10. Wanneer je niet kan of wil deelnemen en er wordt die week door Babette Bremer Yoga (op een ander tijdstip) online les gegeven, mag je die online les via Zoom in de plaats van de reguliere les volgen. Geef dit door aan je docent. Voorafgaand aan de les ontvang je de link.
11. Blijf thuis bij verkoudheidsklachten: snotterigheid, hoesten, verhoging. Dit geldt ook als huisgenoten klachten hebben of het Corona-virus hebben gehad in de 14 dagen voorafgaand aan je les. Volg de richtlijnen van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19