ONLINE YOGALESSEN
BABETTE BREMER

Een positief gevolg van de lockdown is dat ik heb ervaren dat yogalessen heel goed online te geven en te volgen zijn!

Yogales online

Voordelen van online yogales zijn dat je in je eigen veilige en knusse omgeving je yogamatje kan uitrollen, zonder reistijd, terwijl je na de les in je eigen bubble kan blijven.
Het vraagt wel enige focus om je tijdig los te maken van je dagelijkse bezigheden, je telefoon ver opzij te leggen en je mentaal in te stellen op een yogales.

Het helpt als je een vaste plek daarvoor reserveert, even het raam openzet en frisse lucht naar binnen laat komen, een zachte, soepele outfit aantrekt en alvast een kopje thee voorbereidt. Zo maak je er een klein ritueel van en ben je klaar voor de les!

De online yogales wordt op dinsdagavonden “live” gegeven.
Het is een complete hatha yoga-les met staande, zittende, liggende oefeningen en een eindontspanning.

Tarief

Het tarief bedraagt in 2023 € 10,50 per les, of € 40 per kalendermaand.

De online yogales is als losse les of per lesmaand te volgen (geen abonnement of strippenkaart).

Er is geen online yogales op de volgende data:
in de tweede helft van 2023: op 17 oktober en 26 december.
in de eerste helft van 2024: op 2 januari, en overige data worden begin 2024 bekend gemaakt. Er is geen online yogales gedurende de (school)zomervakantie (6 weken).

Babette Bremer Yoga behoudt zich het recht voor om vanwege ziekte of onvoorziene omstandigheden een les te laten vervallen; het reeds voldane lesgeld wordt dan geretourneerd of verrekend.

Het deelnemen aan de online les is geheel op eigen risico. Babette Bremer Yoga kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke blessures, ongevallen of materiële schade die al dan niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met deelname aan de online les.

Wil je meedoen?

Meld je aan via babette@bremeryoga.nl of vul het contactformulier in en je krijgt de Zoom-link toegestuurd!

Yogalessen online

Dinsdag 18.45 – 20.00 uur online (via Zoom)

Zoom

Zorg dat je Zoom geïnstalleerd hebt op je computer en alvast een keer oefent. Dan kun je zonder computerstress de les beginnen.

Yogales online met Babette Bremer

Ik volg met plezier de lessen in de warme, zorgzame omgeving die Babette creëert, ook via Zoom.